Pullman Eindhoven Cocagne - Luxe hotel - Huisregels

Huisregels

Hieronder vindt u de huisregels die binnen onze gehele locatie gelden.

Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Bij het betreden van ons terrein en de locatie gaat u akkoord met de huisregels zoals hieronder opgesteld.

Brand

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die te maken hebben met onze huisregels dienen opgevolgd te worden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of tik de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand nooit de liften.
 • Nooduitgangen mogen uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten en/of brand. Het zijn dus geen normale in- en uitgangen.

Gedrag

 • Gasten worden geacht zich te gedragen volgens de Nederlandse Wetgeving.
 • Gasten worden geacht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld, ongewenste intimiteiten, agressie en racisme worden niet getolereerd.
 • Het is verboden softdrugs, harddrugs, lachgas en/of andere verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij u te hebben.
 • Er geldt een rookverbod (incl. wiet/e-sigaret) in het gehele gebouw van Pullman Eindhoven Cocagne.
 • Wapens zijn niet toegestaan.
 • Iedere gast dient gepaste kleding en schoenen te dragen in openbare ruimtes van het hotel.
 • Het is verboden om eigendommen van het hotel mee naar buiten te nemen. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is niet toegestaan om – in of rondom het hotel – overlast te veroorzaken voor een ander, denk aan bv. te harde muziek, onhebbelijk gedrag of welk lawaai dan ook.

Algemeen

 • Pullman Eindhoven Cocagne is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Iedereen die zich op ons terrein en in de locatie bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

Receptie & Check-in

 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Op een hotelkamer mogen maximaal 2 volwassenen verblijven.
 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moeten beide gasten minimaal 18 jaar zijn.
 • Op ieder ander moment tijdens het verblijf heeft Pullman Eindhoven Cocagne het recht de bezoekers van het hotel te vragen om legitimatie.
 • Het is verboden een kamer bij ons te reserveren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Alle betalingen in het hotel worden voldaan met creditcard of pinbetaling.

Kamer

 • Het is niet toegestaan om als hotelgast personen uit te nodigen op uw kamer. Er mogen maximaal 2 volwassenen aanwezig zijn per kamer.
 • Er geldt een rookverbod (incl. wiet/e-sigaret) in het hele hotel. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van €500,- aan u doorbelasten.
 • Bij de volgende situaties wordt er ook een boete van €150,00 opgelegd aan de gasten die in de kamer verblijven:
  – Het activeren van een brandmelder, bij geen brand;
  – Schade door ongeluk of vernieling;
  – Ernstig vervuild achterlaten van de kamer. Indien één van bovenstaande situaties is toegedaan door een bezoeker van de hotelgast, blijft de hotelgast verantwoordelijk voor het betalen van de boete.
 • De kosten van de boete dienen direct te worden voldaan bij de receptie van het hotel. Wanneer de hotelgast op dat moment de boete niet kan betalen en de reservering gegarandeerd is met een creditcard, wordt deze kaart gebruikt om de boete te voldoen.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy. Echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van het niet naleven van onze huisregels.

Wanneer deze huisregels niet worden nageleefd, behoudt het personeel zich het recht om de hotelgast de toegang tot het hotel te ontzeggen. Indien de hotelgast medewerking weigert, wordt de politie ingeschakeld.

Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.

Bovenal wensen we u een fijn en veilig verblijf bij Pullman Eindhoven Cocagne!

 • huisregels
Een kamer boeken
Een kamer boeken
close